Закон України “ Про освіту ” (п. 4, ст. 54)

"Стаття 54.Кадрове забезпечення сфери освіти

4. Педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання. Порядок атестації педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти."


Закон України “ Про загальну середню освіту” (ст.27)

...

Стаття 27.Атестація педагогічних працівників

1. Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно доТипового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

2. За результатами атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії і спеціаліст вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання (старший учитель, учитель-методист, вихователь-методист, педагог-організатор-методист тощо). Положення про кваліфікаційні категорії та педагогічні звання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти...

• Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти України від 06 жовтня 2010 р. № 930 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 (зі змінами)

Наказ МОН № 396 від 04.07.2005 “Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам”.

• Лист МОН від 21.10.05. № 1/9-584 “Про оформлення узагальнюючих матеріалів педпрацівниками, які проходять атестацію”.

Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом, лист№1/9-891 від 19.12.13 р.

• Листи МОН від 22.02.11 року № 1/9-118 та від 23.09.2011 року № 1/9-727 “ Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників“


Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння»

Кiлькiсть переглядiв: 165